Kreative Trøndelag
Oppdal vgs > For elever > Eksamensinfo > Eksamen for elever

Eksamen for elever

Du som er ordinær elev blir automatisk oppmeldt til eksamen. Det er ulike eksamensformer i ulike fag; skriftlig, muntlig eller praktisk, og kombinasjoner av disse. Hver enkelt faglærer vil gjennom året forberede deg på hvordan en eventuell eksamen vil arte seg, og du vil i mange fag oppleve å ha "prøveeksamen" en gang eller to i løpet av skoleåret.

NB! Hvis du på noen måte ikke følger ordinært løp, vil det ha konsekvenser for eksamen. Det kan f.eks. være at du var syk ved ordinær eksamen, at du har strøket til en eksamen og skal ta den på nytt eller at du har byttet programområde/programfag, og dermed må ta fag på andre tidspunkt enn resten av gruppa di. Da skjer ikke lenger oppmelding og gjennomføring automatisk, og du må kontakte Kirsti Welander på kontoret for å ordne med oppmelding.

Fristene for oppmelding er 15. september i høstsemesteret og 15. januar i vårsemesteret.


Utskriftsvennlig versjon