Kreative Trøndelag
Oppdal vgs > For elever > Lånekassen

Lånekassen

Informasjon fra Lånekassen

Nytt om signering av avtale om støtte for elever under 18 år
JPG image, 53 x 53Informasjonsbrev til foreldre om digital postkasse.pdf

Fra neste undervisningsår (2016–2017) kan foreldre til elever under 18 år få vedtaket om støtte elektronisk og signere digitalt på vegne av barnet. Elevene skal ikke lenger signere for stipend, men må fortsatt signere avtalen hvis de får lån.

Klikk her for mer informasjon om hva endringen innebærer for elevene.

 
-----------------------

Stipend fra Lånekassen 

Er du elev i videregående skole og har ungdomsrett, får du utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet uansett hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke for å få det. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend, som for eksempel grunnstipend eller bostipend.

Lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater får ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til lån og andre stipend.

Les mer om stipend og lån på lanekassen.no, og sjekk Lånekassens side på Facebook for deg i videregående skole, facebook.com/lanekassen.vgs

 ------------------

15. november – fristen for høststipend snart ute!

Har du husket å søke om utstyrsstipend?

Du må søke før 15. november hvis du vil ha hele utstyrsstipendet. Søker du etter 15. november, får du bare halvparten av utstyrsstipendet. Dette gjelder også for andre stipend du kan ha rett til.

Du finner søknaden her.

Har du allerede søkt og det har skjedd endringer?

Fristen er 15. november for å melde fra om endringer som gjør at du kan ha krav på mer penger fra Lånekassen for høsten. Eksempel på slike endringer kan være at

 • du har flyttet hjemmefra
 • du har byttet skole (du må sende ny søknad)
 • du har byttet utdanningsprogram
 • økonomien til foreldrene dine har endret seg

 

Slik melder du fra om endringer.

Det er lurt å søke nå

Søker du etter 15. november, får du penger bare for våren . Søknadsfristen for våren er 15. mars .

Hvis du har flyttet i løpet av høsten, men melder fra til Lånekassen etter 15. november, kan du tidligst få for eksempel bostipend fra januar av. Det lønner seg å melde fra i tide.

 

 • Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, uansett hvor mye foreldrene tjener.
 • Du får utbetalt hele utstyrsstipendet på den første utbetalingen.

 

 

 Alle elever skal søke på nett.  

 www.vigo.no – Elever som takker ja til skoleplass på VIGO, finner søknad om stipend og lån på VIGO. Bruker VIGO-kodene.  

Eller 

www.lanekassen.no – Alle kan søke på lanekassen.no. Her bruker elevene MinID-kodene for å logge på søknaden. 

NB! Elever som går i Vg3 som skal videre på høyskole, folkehøyskole og lignende, MÅ søke fra lanekassen.no med MidID 

  MinID er en felles innlogging til offentlige tjenester. Alle i Norge som er over 15 år fikk tilsendt disse kodene til sin folkeregistrerte adresse i desember 2008. 

  Problemer eller mistet MinID-kodene?

 • Eleven må selv bestille nye koder
 • Ring MinID sin brukerstøtte på telefon 800 30 300
 • Kodene sendes til adressen som er registrert i folkeregistret

 Hva er utstyrsstipend?

Utstyrsstipend er penger til nødvendig individuelt utstyr som du trenger i opplæringen, for eksempel til kalkulator, kokkeklær eller idrettsutstyr.

Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra Lånekassen. Utstyrsstipendet varierer mellom 910 kroner og 2 910 kroner for hele skoleåret. Hvor mye penger du får, er avhengig av hvilket utdanningsprogram du tar, se lanekassen.no/utstyrsstipend.

Visste du at

 • når du sender søknaden, sjekker Lånekassen automatisk om du kan ha rett til andre stipend i tillegg  
 • stipend er penger du får, og som du ikke behøver å betale tilbake

Følg Lånekassen på Facebook

Lånekassen har en egen side på Facebook for deg som er elev på videregående. Sjekk facebook.com/lanekassen.vgs.

 

Stipend i Lånekassen
 • Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring kan få utstyrsstipend. Unntakene er lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater.  

Du må selv søke om stipend, og du kan søke først etter at du har fått skoleplass. Når du søker om stipend, vurderer Lånekassen om det er andre typer stipend du har rett til.

--------------------

Slik søker du om stipend

Har du ungdomsrett og har søkt om opptak på vigo.no til en offentlig videregående skole? Da er det enklest å klikke seg direkte fra vigo.no til Lånekassens søknad, samtidig som du takker ja til skoleplassen på Vigo. Du finner også søknaden på Dine sider på lanekassen.no.

Du kan følge med på hvordan det går med søknaden din, på Dine sider.

Pass på hvis du har høyt fravær, endrer fag eller avbryter utdanningen

Du må melde fra til Lånekassen med en gang hvis du

 • slutter eller tar en pause i utdanningen
 • bytter skole eller studieretning
 • flytter hjem til foreldrene dine

Skolen melder fra til Lånekassen hvis du

 • har stort fravær
 • slutter i et fag
 • får fritak fra et fag

Hvis du har for stort fravær, slutter i fag eller får fritak for fag, kan det påvirke hvor mye stipend du får.

--------------------------------

Skal du på utveksling?

Da må du sende inn bekreftelse fra skolen din i Norge og fra utvekslingsorganisasjonen. Du finner mer informasjon om utveksling i utlandet på Lånekassen sine nettsider.

Du finner mer informasjon om stipend og lån på lanekassen.no og på Lånekassen sin side på Facebook for deg på videregående skole.


Utskriftsvennlig versjon