Kreative Trøndelag
Oppdal vgs > For elever > Elevfravær

Elevfravær

OBS: Nytt skjema for fravær kan lastes ned vhja lenken under:

JPG image, 53 x 53Søknadsskjema for dokumentert og redusert fravær TRFK.pdf

Foto: Matilde Aamodt

 

 

 

Regler for føring av fravær i videregående opplæring fins i forskrift til opplæringsloven § 3-47. I hovedsak deles elevfravær i tre kategorier;

  • fri fra opplæringen,
  • tid til organisert studiearbeid eller skoleadministrative gjøremål
  • fravær ved sykdom.

  

Fri fra opplæringen

Dersom du har behov for fri fra opplæringen kan du søke om det. Husk at du selv må sørge for å få oversikt over fagstoff som gjennomgås mens du er borte, og planlegge arbeidet ditt slik at du kommer ajour igjen. Søknadsskjema om fri fra opplæringen leveres kontaktlærer i god tid før tidspunktet for eventuelt fravær. Alt slikt fravær skal registreres av faglærer.

Last ned skjema her (i .pdf-format) :
JPG image, 53 x 53 Praksis i forbindelse med søknader om fri fra opplæringen.pdf

 

Tid til organisert studiearbeid eller skoleadministrative gjøremål

Du kan søke om tid til organisert studiearbeid eller skoleadministrative gjøremål. Dette kan f.eks. være elevrådsarbeid eller andre møter ved skolen, eller at du skal arbeide med fagstoff utenfor skolen. Slikt fravær skal ikke regnes som fravær, dog innenfor en ramme på 14 dager.

JPG image, 53 x 53Skjema for søknad om tid til organisert studiearbeid eller skoleadministrative gjøremål

Registrering av fravær

Faglærere og kontaktlærere registrerer alt fravær i Its learning, og du som er elev plikter å følge med at det som er registrert der er riktig. Du må følge med underveis i skoleåret, da endringer i Skolearena bare kan gjøres 4 uker tilbake i tid.

Som hovedregel føres alt fravær på vitnemål/kompetansebevis, med unntak av avsnitt 5, 6, og 7 i §3-47 i forskriften. Disse unntakene gjelder i hovedsak organisasjonsarbeid, arbeid som kan knyttes til skolefagene dine og avtaler med lærere eller rektor. Unntakene er begrenset oppad til 14 dager. 

 

JPG image, 53 x 53 Søknad om tid til organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål.pdf

 

 


Utskriftsvennlig versjon