Kreative Trøndelag
Oppdal vgs > For elever > Skoleskyss

Skoleskyss

 

SKOLESKYSS FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLE

All søknad om skoleskyss gjøres digitalt fra og med skoleåret 2016/17. Søknad legges inn på følgende link:

https://www.stfk.no/skoleskyss - «Digital søknad om skoleskyss».

Søknad kan gjøres så snart eleven har fått tildelt skoleplass.

Elever må være fylt 18 år for å benytte søknadsportalen. Foreldre til elever under 18 år søker om skyss ved å logge inn med sitt fødselsnummer. Det må søkes hver år.

Noen saker krever manuell behandling og vil følgelig ha noe behandlingstid.

Opplever du tekniske problemer med søknaden eller at informasjon om deg ikke vises i søknadsskjemaet kan du prøve nedenfor nevnte liste over problemløsning:

  • Prøv forskjellige nettlesere (Firefox gir best resultat)
  • Unngå nettbrett/telefon da PC er best egnet for skjema (helst Windows)
  • Prøv hjemme ved problemer på jobb – og omvendt.
  • Om MinID ikke funker, prøv BankID
  • Personer under 18 år vil få logget seg inn, men kan ikke søke selv. Foreldres/foresattes/verges innloggings info (personnummer/MinID/etc..) må brukes

Hvis du fortsatt har problemer med å søke digitalt om skyss kan du laste ned manuelt søknadsskjema. Søkes det om skyss til to bosteder så må det fylles ut et egenerklæringsskjema i tillegg.

Søknader kan skannes og sendes til dersom skoleskyssportalen ikke kan benyttes.

Skoleskyssportalen er åpen hele året.

 

 

Info om RUTETIDER finnes på https://www.atb.no/rutetider/   

Skolerutene i Oppdal ligger under Skoleruter og Oppdal og rute nr. 5801, 5802, 5803 og 5805

Buss Oppdal-Berkåk-Støren ligger under Buss region og rute nr. 480

 

Her finner du også info vedr. skoleskyss for elever i videregående skole i Sør-Trøndelag:
 http://atb.coretrek.no/skoleskyss-videregaaende-skole/category499.html

Skyssreglement fra og med skoleåret 2013-2014.pdf

 

Mer informasjon om rettigheter knyttet til skoleskyss finner du via lenke til Lovdata sine sider : http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-008.html

 


Utskriftsvennlig versjon