Kreative Trøndelag
Oppdal vgs > Forsideelementer > Skoleskyss

Skoleskyss

Viktig informasjon til ALLE videregående elever i Trøndelag fylke!

 

 

Søknadsportalen er åpen f.o.m. 18. mai!

 

Det er da mulig å søke skoleskyss for skoleåret 2018/19 og for inneværende skoleår. Se vår nettside for link til Søknadsportalen: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/digital-soknadsportal/ .


Der ligger det også brukerveiledning: https://www.trondelagfylke.no/contentassets/0f9b39b793eb49b194d60795e2ad7d6e/brukerveiledning_soknadsportal.pdf

 

De som nå kan søke er elever som allerede har et avklart skoleløp og som vet de skal gå på videregående neste skoleår også, samt elever med varig medisinsk grunn. Når søknadsprosessen er fullført vil søker motta et automatisk vedtak innen 3 uker.

NB! Dersom du har problemer med å søke digitalt, ta kontakt med administrasjon på din skole, så kan de være behjelpelige.

 

For mer informasjon om skoleskyss, se på vår nettside:
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/

 

 

Velkommen til å søke skoleskyss!

 

Hilsen oss på Samferdsel J

 


Utskriftsvennlig versjon