Kreative Trøndelag
Oppdal vgs > Ressurssenter > Agronomutdanning fra januar 2017

Agronomutdanning fra januar 2017

Agronomutdanning i Oppdal og Rennebu.

Fristen for påmelding til Vg3 Landbruk med oppstart januar 2017 har blitt utvidet til 31.oktober 2016.

Det er til nå 17 påmeldte totalt fra Soknedal, Oppdal og Rennebu.

Ta kontakt med Ressurssenteret eller meld deg på direkte her: http://offentlig.kursporten.no/kurs/publicpages/kursporten/channelviews/CoursesByDateChannelView/OPPDALRESSURS-31 

Les mer på Skjetlein videregående skoles nettsider: http://skjetleinkompetanse.no/kursportefolje/vg3_landbruk/

Informasjon om det fullførte kurset Vg3 Landbruk 2014-2015:

Vi melder om siste frist (uke 42) for å bli deltaker på vg3 Landbruk der vi har et sjeldent lokalt tilbud i samarbeid med Skjetlein grønt kompetansesenter.
Undervisningen er stort sett lagt til onsdagskvelder ved Oppdal videregående skole. Etter høstferien er neste samling 18. oktober - en hel lørdag som er lagt til Skjetlein.
Dersom du vil være med på laget, kan du ta kontakt med Oppdal Ressurs snarest!
Vi lover en flott gjeng å studere sammen med!

(2/10-2014)

 

Nå er vi igang med vg3 Landbrukskurs i Oppdal og Rennebu. Undervisninga lokalt foregår ved Oppdal videregående skole. For å kunne ha felles opplegg her og på Skjetlein, deler vi undervisningen via videokonferanse.
I deltakergruppa er det en fin mix av unge og erfarne folk. Noen driver gard, andre ligger i startgropa.
Det er veldig gledelig for vår region at så mange vil satse på å drive med jord og dyr - det betyr mye matproduksjon, landskapspleie, arbeidsplasser og mye mer!

JPG image, 640 x 480
Klassen i arbeid.

JPG image, 640 x 480
Ungdommen kommer!

JPG image, 480 x 640
Haldor Grendstad underviser i faget Gårdsdrift.

(26/9 - 2014)

 

Kurset i vg3Landbruk i samarbeid med Skjetlein Grønt Kompetansesenter, starter onsdag 3. september kl. 18:00. Første samling er lagt til Skjetlein slik at alle deltakerne fra Oppdal, Rennebu og Skjetlein kan treffes og også bli kjent med det flotte anlegget de har på Skjetlein.
Informasjon til de som er påmeldt, går ut i disse dager.
Det er fremdeles noen ledige plasser i Oppdal, så nye deltakere kan melde seg på nå til kurset er fullt!
Det er 25 år siden et tilsvarende kurs gikk lokalt i Oppdal, så dette er en unik mulighet!

 

Nå er det klart at vi kommer igang med kurset vg3 Landbruk fra høsten 2014! Endelig starttidspunkt er foreløpig ikke fastsatt.
Vi har 16 påmeldte, og vi veldig glad for at så mange vil delta! For dette er en unik mulighet for å ta dette kurset lokalt. Og det er fortsatt anledning til å melde seg på! Det kan du gjøre elektronisk ved å klikke deg inn på http://offentlig.kursporten.no/kurs/publicpages/kursporten/channelviews/CoursesByDateChannelView/OPPDALRESSURS-31 eller ta kontakt pr. telefon eller mail.
Velkommen som deltaker!

 

Fra høsten 2014 tilbyr Oppdal Ressurs vg3 Landbruk som kveldskurs lokalt i Oppdal og Rennebu. Kurset kjøres i samarbeid med Grønt kompetansesenter, Skjetlein. Dette er et kurs i landbruksfag med mulighet for å avlegge agronomeksamen som privatist.

Tid og varighet
Kurset går over 204 timer, og undervisningen vil gå på kveldstid ca 1 gang per uke (4 skoletimer) + noen lørdager. Kurset vil vare 3 halvår (semester) med oppstart i september 2014 og avslutning i november 2015.
Nærmere plan foreløpig ikke fastsatt.
Kurset er i første rekke et teorikurs, men innenfor basisopplegget vil det være innlagt temaøkter eller praktiske øvelser/demonstrasjoner.

Målgruppe:
Personer som ønsker en formell landbruksopplæring, eller som ønsker et grunnlag for å drive gårdsbruk.
Det er ikke formelle inntakskrav til kurset.

Kursinnhold.
Normalt er agronomkompetanse basert på tre år i videregående skole, vg1, vg2 og avslutning med vg3 Landbruk. I de to første årene er allmenne fag viet stor oppmerksomhet, mens siste og tredje året er det kun produksjonsfag. Dette kurset gir undervisning i disse produksjonsfagene (se under), og ligger tett opp til agronomkurset som mange kjenner fra tidligere.  

Fagområder (klikk for å se vg3-læreplanen) http://www.udir.no/kl06/LBR3-01/
http://www.udir.no/kl06/LBR5-01/  http://www.udir.no/kl06/LBR6-01/


Eksamen som privatist
Alle deltakere som følger kurset, vil få utstedt kursbevis for gjennomgått kurs.
De som går opp til eksamen som privatist, vil i tillegg få utstedt årskursbevis eller delkursbevis.
NB! Voksne som fra før har gjennomført videregående skole og har praksis i landbruket, kan etter gjennomført vg3 Landbruk bli vurdert særskilt for å oppnå agronomstatus.

For de som tenker å gå opp til eksamen, er det en eksamensavgift på ca kr 400,- for hver eksamen.

Hvordan oppnå agronomkompetanse:

  • Gjennomført og bestått eksamen i allmennfag fra videregående skole på (vg1 + vg2 yrkesfaglig studieretning)
  • Dokumentert 2 års variert praksis fra landbruket.
  • Gjennomført og bestått VG3 Landbruk


Kursavgift.
14 000 kr. for hele kurset.  Dette er ikke inkludert bøker og annet materiell, som nytt koster ca. kr 3 500. Summen kan deles opp hvis behov. Et normalt skoleår i videregående skole utgjør 1309 timer, mens privatistopplegget er komprimert til ca. 204 timer.

Godkjent av lånekassen
Kurset er godkjent av Statens Lånekasse for utdanning, og det kan søkes om lån/stipend på  

Faglig ansvarlig Skjetlein er Arve Lian, e-post  

Påmeldingsfrist 6. juni 2014.
Påmeldingen er forpliktende.

Velkommen til kurs!

 

Orienteringsmøte 11. april kl. 12:00 - Oppdalsporten.
Arve Lian fra Skjetlein grønt kompetansesenter orienterte.

IMG_0947.JPG 

Fredag 11. april samlet 20 interesserte seg ved Oppdalsporten for å få vite mer om planlagt Agronomutdanning lokalt i Oppdal og Rennebu fra september 2014. Det var i forkant invitert til dette møtet gjennom organisasjonene, landbruksmyndighetene, hjemmesider, aviser, radio, Facebook, mm.
Utdanningen arrangeres i regi av Oppdal Ressurs som er Oppdal videregående skoles ressurssenter, og som jobber med kurs og utdanning for voksne. 
Grønt Kompetansesenter, Skjetlein står faglig ansvarlig, og Arve Lian fra Skjetlein orienterte om hvordan utdanningen er tenkt opplagt med lokal tilpasning.
Kurset har betegnelsen vg3 Landbruk, og tilsvarer det tidligere velrennomerte Agronomkurset.
Som desentralt tilbud vil kurset i hovedsak gå på kveldstid og i tillegg noen lørdager. Lærerne kommer i første rekke fra Skjetlein, men lokale krefter vil bli benyttet ved behov.
Det er kompetansemålene i læreplanen for vg3 Landbruk som ligger til grunn for undervisningen, og innenfor disse kan lokale behov for kunnskap tilpasses. Fjellandbruket har spesielle utfordringer som er viktig å fokusere på.
Det er ingen formelle krav for å søke. Dersom man vil ha formell kompetanse, må man gå opp til eksamen i fagene. Dette gjøres som privatist.

På grunn av midler via prosjektet Fjellandbruket, er det nå en unik mulighet til å få til et etterlengtet lokalt tilbud i Oppdal og Rennebu. Det er derfor viktig at alle som har behov for denne utdanningen, satser nå slik at kurset kommer i gang. Etter oppmøtet å dømme, ser det lovende ut!

Kurset vil bli annonsert, og påmeldingsfristen vil bli nærmere fastsatt til en dato i begynnelsen av juni. Etter hvert kan man lese mer om kurset på nettsidene
www.oppdal.vgs.no/Ressurser og www.skjetleinkompetanse.no Det vil også bli mulig å melde seg på elektronisk eller ved direkte kontakt med kursarrangør.

 

 

Etter ønske fra Landbruksorganisasjonene og Landbruksetatene i Oppdal og Rennebu, er det utarbeidet et prosjekt for å få til desentral Agronomutdanning for voksne i vår fjellregion fra høsten 2014.
Oppdal Ressurs har innledet et samarbeid med Skjetlein grønt kompetansesenter, som tilpasser et av sine kurs til et lokalt opplegg.

Fagene i kurset er:

Kurset er på 204 timer og er planlagt å gå over 3 semester. Vi tar sikte på å ha en kurskveld pr. uke + noen lørdager. Dette for at det skal bli overkommelig for flest mulig å delta i tillegg til full jobb.
Alle deltakere som følger kurset vil få utstedt kursbevis for gjennomgått kurs. De som går opp til eksamen som privatist, vil i tillegg få utstedt årskursevis eller delkursbevis.
Voksne som fra før har gjennomført videregående skole og har praksis i landbruket, kan etter gjennomført vg3 Landbruk bli vurdert særskilt for å oppnå Agronomstatus.

Det vil normalt ikke være formelt inntakskrav til kurset.

Kurset er beregnet for minimum 10 deltakere.

Grønt Kompetansesenter, Skjetlein, har det faglige ansvaret. En del lærere vil komme fra deres fagmiljø, men det vil også være aktuelt å bruke lokale krefter. I et lokalt kurs blir det viktig å sette fokus på utfordringer og fagemner innen det lokale landbruket – hos oss definert som fjellandbruk.

Vi har stor tro på at et lokalt Agronomkurs vil bety mye både som kompetanseheving, nettverksbygging og stimulans til samarbeid av ulikt slag.
Agronomkurs lokalt har vært etterspurt lenge. Nå har vi en unik mulighet til å få prosjektet realisert!


Utskriftsvennlig versjon