Kreative Trøndelag
Oppdal vgs > Ressurssenter > Nytt!

Nytt!

Fagbrevkurs høsten 2018

Ønsker du fagbrev så ta kontakt med oss! Ved behov organiserer vi fagbrevkurs for praksiskandidater innen eksempelvis:

- Tømrer

- Kontor- og administrasjonsfaget

- Salgsfaget

- Barne- og ungdomsarbeiderfag

- Helsearbeiderfaget

Send e-post på:

 

Norskkurs høsten 2018

Ta kontakt med Ressurssenteret om du ønsker norskkurs. Vi lyser ut kurs både i norsk for nybegynnere og viderekomne, og oppfordrer bedrifter til å ta kontakt om det er behov for nonorskkurs for de ansatte.

Send e-post på

Fagprøveforberedende kurs i Renholdsoperatørfaget 2017/18

Vi planlegger oppstart av kurs i september/oktober 2017. Kurset vil gå over 90-100 timer med privatisteksamen i juni 2018.

Ta kontakt på for mer informasjon eller påmelding.

Fagprøveforberedende kurs i Barne- og ungdomsarbeid og Helsefagarbeid 2016/17

I september var det oppstart av fagprøveforberedende kurs for de som ønsker fagbrev innen arbeid med barn- og unger samt helsefagarbeid. Tilsammen begynte 32 deltakere på de to kursene, med Anita Bjørgen og Venche Eithun som kursholdere.

Vi ønsker alle som deltar lykke til på veien til fagbrev! 

17.10.16

Agronomutdanning i Oppdal.

Det er nå lagt ut informasjon og mulighet for elektronisk påmelding til agronomutdanning over 3 semestre i Oppdal (deltid). Kurset vil begynne i januar 2017 og har påmeldingsfrist 31. august 2016. Opplegget skjer i samarbeid med Skjetlein grønt kompetansesenter.
Vi har fått melding om mange interesserte, og vi håper derfor på å få nok påmeldte til å sette i gang kurs!

2/5 - 2016

 

Ny leder for Oppdal Ressurs!

Fra 1. august 2016 blir Inger Beate Sundseth ny leder for Oppdal Ressurs! Hun vil også delvis fungere som vikar fram til tiltredelsesdato.
Vi ønsker Inger Beate lykke til i jobben!

 

Lokalt studiesenter.

Oppdal videregående skole viderefører virksomheten med lokalt studiesenter i Oppdal!Dette er mulig etter at Oppdal kommune har bevilget penger til å betale medlemsavgiften til Studiesenteret.no, som leverer tilpassede, nettbaserte studier via flere høgskoler i landet.
Systemet gjør det mulig å studere på deltid mens du er i jobb. Du arbeider i en læringsplattform der du får oppgaver, leverer oppgaver, kan se streamer, ha kontakt med lærer m.m. Du kan delta på samlinger lokalt 3 - 4 ganger i semesteret der  studenter og lærere knyttes sammen over videokonferanse.
Dette er en spennende undervisningsform med mange fordeler når man bor i distriktet.

Det er nå tid for å søke studier som begynner til høsten!
Vi har flere populære studier, som i fjor ble raskt fulltegnet. Dette gjelder blant andre Organisasjon og ledelse og noen emner innen Bed.øk.
Her er søknadsfristen 1. mars, så det gjelder å bestemme seg i tide!

Se studiesenterets nettsider for mer info! www.studiesenteret.no

 

 

Betongfaget - fagprøveforberedende kurs.

Forkunnskaper/inntakskrav: Det stilles ikke krav om spesielle forkunnskaper, men relevant praksis fra byggebransjen er absolutt en fordel.
Kursavgift: 19 900 kr + læremateriell ca. 2 000 kr. Eksamensavgift ca. 1 000 kr. Har du fått innvilget voksenrett, får du gratis undervisning og lån av læremateriell. Kostnader med fellessamlinger dekkes av den enkelte deltaker. Noen fagforbund har gode stipendordninger for medlemmene.
Kursdager: Undervisning og oppgaveveiledning på kveldstid, 3 t en kveld i uka. I tillegg noen samlingsdager med teoretisk og praktisk opplegg. Datoer bestemmes i samråd med deltakerne.
Omfang: Ca 120 timers kurs.
Kurssted: Oppdal videregående skole.
Oppstart: Februar 2016
Læremateriell: Lærebok samt læringsressurser på nett.
Lærekrefter: Lærerkrefter hentes fra bransjen.

Undervisning: Undervisning med lærer i klasserommet eller via videokonferanse. Kursdeltakerne må disponere datamaskin.
Eksamen: Desember 2016.
Påmelding: Innen 1. februar 2016
Sluttkompetanse: Når den teoretiske eksamenen er bestått og praksiskravet er godkjent, kan man melde seg opp til fagprøve. Etter bestått fagprøve er man fagutdannet Betongarbeider.

Informasjonsmøte tirsdag 19.1. kl 17.30 på Oppdal vgs.

Påmelding kurs:  , tlf. 99 25 29 38 eller via nettsidene www.oppdal.vgs.no/ressurser/kurs

Ta gjerne kontakt for mer informasjon!

 

 

 

Norskkurs "Stein på stein".

Vi starter opp norskkurs "Stein på stein" fra 18. januar 2016.
Det er et kurs på 48 timer som vil gå mandag og onsdag kl. 18:00 - 20:30. Kurssted er Oppdal videregående skole.

Påmelding på nettsidene våre eller ved å ta direkte kontakt.

Vi må ta forbehold om nok påmeldte for å sette i gang kurs!

 

 

 

Byggdrifterfag høst 2015 - startet 19. oktober, men fremdeles mulig å få plass på kurset!


Vi har ledige plasser på fagprøveforberedende kurs i byggdrifterfag som startet 19. oktober kl. 18:00 ved Oppdal videregående skole.
Kurset går over 2 semester og gir bred kunnskap i fagene Drift og vedlikehold og Bransjelære. Det vil også bli lagt vekt på oppgaveløsning, som forbereder deltakerne på skriftlig eksamen i juni.
Kurset inneholder også samlingsdager med bl.a. bedriftsbesøk.
Ta kontakt for mer info/påmelding!

 

Norskkurs høst 2015.

Oppdal Ressurs starter begynnerkurs i norsk i høst fra 21. september kl. 18:00 ved Oppdal videregående skole.
Kurset bruker lærebøkene "På vei". Noen ledige plasser, så ta kontakt snarest ved interesse!

  

Nytt studium ved Studiesenteret.no:

Innkjøpsledelse, 30 SP (Høst 2015)

    
Søknadsfrist: 10.06.2015
 • Oppstart:  7. september 2015
 • 7,5 studiepoeng
 • Opptakskrav:
  Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Veiledning

Jan O. Similä 
førsteamanuensis og PhD


Telefon 74 11 22 63
Studiet består av følgende delemner
 • Kjøps- og kontraktsadferd 7,5 SP (Høst 2015)
 • Forhandlingspsykologi og beslutningstaking 7,5 SP (Høst 2015)
 • Behovsanalyse 7,5 SP (Vår 2016)
 • Innkjøpsledelse 7,5 SP (Vår 2016)
Læringsmål

Emnet skal gi innsikt i ulik type kjøps- og kontraktsadferd. Emnet vil være anvendelsesorientert.

 

Anskaffelsesprosessen er en kompleks og krevende prosess, helt fra det initieres et behov og til arbeidet er sluttført. Studiet er rettet inn mot ledelse av anskaffelsesarbeidet i virksomheten. Målet er å bidra til å gi innsikt i, og utvikle ferdighetene innenfor sentrale elementer i denne prosessen.

Vi har valgt å vektlegge innkjøpsledelse, hvor utfordringen både er å ha overblikk og styring med hele innkjøpsprosessen. Dernest vektlegges å utvikle ferdigheter knyttet til forhandlings- og beslutningstaking. Et tredje element vi går nærmere inn i, er ulike atferdsmodeller, herunder kjøps- og kontraktsadferd slik at man kan utøve hensiktsmessig styring. Et fjerde element er knyttet til behovsanalysen, som kan være av avgjørende betydning i en anskaffelsesprosess.


 
   

Byggdrifterfag - ny fagutdanning!

Oppdal Ressurs tilbyr fagprøveforberedende kurs i Byggdrifterfaget fra september 2015. Dette er et nytt fag etablert i 2014 - ny vg3-læreplan kom i august.
En byggdrifter eller driftsoperatør, drifter og vedlikeholder lokaler, inventar og utstyr i offentlig og private - større og mindre bygg. Innholdet i byggdrifterens ansvarsområder kan sammenlignes med oppgaver innen vaktmesterarbeid, men byggdrifteren skal ha kompetanse i et utvidet fagområde.
Et fagbrev som Byggdrifter gir en formell kompetanse, som det er stort behov for.
Personer som har lang praksis innen aktuelle fagområder (5 år i 100 % stilling), kan melde seg opp til fagprøve som praksiskandidat etter først å ha fått godkjent praksis og bestått en teoretisk eksamen.
I det fagprøveforberedende kurset, blir det gitt undervisning som forbereder deltakerne til å ta denne eksamenen.

Vi ønsker at interesserte tar kontakt for mer informasjon!
Ring 72 40 00 15/992 52 938, skriv mail til eller du kan melde deg på elektronisk ved å bruke lenken Kurs og møter 2015 -> Lenke til oversikt .. -> Meld på Byggdrifterfag.
Du kan også besøke oss på Oppdal videregående skole!

Læreplan for faget: JPG image, 53 x 53Læreplan.pdf

 

Norskkurs vår 2015.

Nå har vi lagt ut tilbud om 2 ulike norskkurs for arbeidsinnvandrere fra 21. januar 2015.
Det er ett kurs for nybegynnere med læreverket "På vei" og ett kurs for litt viderekomne norskbrukere med læreverket "Stein på stein".
Kursene er på 48 timer og går 2 ganger pr. uke - mandag og onsdag kl. 18:00 - 20:30 ved Oppdal videregående skole.
Mer informasjon og elektronisk påmelding finnes via lenken Kurs og møter 2015 -> lenke til oversikt.... eller du kan ta direkte kontakt på mail , tlf. 72 40 00 15/99 25 29 38.
Velkommen til kurs!

Vi må ta forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for å sette i gang kurs.

 

Språkkafé 2015.

Oppdal Ressurs har i samarbeid med Oppdal Frivilligsentral driftet Språkkafé i Oppdal biblioteks lesesal i 2 år pr. dato. Nå er det klart at dette vil bli et tilbud også i 2015 - som en del av Oppdal Flyktningetjenestes introduksjonsprogram. 
Vi er veldig glad for at tilbudet videreføres, da det er intens aktivitet og stor entusiasme mens vi jobber med ulike temaer på Språkkaféen.
Etter å ha hatt en evaluering av årets temaer, er vi nå i gang med å lage program for våren som kommer.
For at deltakerne skal få utbytte av Språkkaféen, må vi ha norske språkverter. Disse er frivillige som melder seg "til tjeneste", og de gjør en uvurderlig innsats!
Årets Språkkafé avsluttes onsdag 10. desember kl. 13:00. Da skal vi samles ved Oppdal Frivilligsentral. Det blir ekstra kos med å lage julekurver, samt servering og tradisjonelle sanger.


 

VG3 Landbruk lokalt fra høsten 2014!

Nå er vi igang med vg3 Landbrukskurs i Oppdal og Rennebu. Undervisninga lokalt foregår ved Oppdal videregående skole. For å kunne ha felles opplegg her og på Skjetlein, deler vi undervisningen via videokonferanse.
Det er veldig gledelig for vår region at så mange vil satse på å drive med jord og dyr - det betyr mye for matproduksjon, landskapspleie, arbeidsplasser og mye mer!

JPG image, 640 x 480
Klassen i arbeid.

JPG image, 640 x 480
Ungdommen kommer!

JPG image, 480 x 640
Haldor Grendstad underviser i faget Gårdsdrift.

(26/9 - 2014)

Da er Oppdal Ressurs i samarbeid med Skjetlein grønt kompetansesenter i gang med kveldskurs i vg3 Landbruk lokalt i Oppdal/Rennebu!
Tilsammen 23 deltakere er med fra vårt distrikt - det er veldig gledelig! Aldersmessig er det en god miks blant deltakerne, og det er også riktig mange unge som jobber på gårdsbruk eller ønsker seg inn i yrket. Det er godt nytt for våre landbrukskommuner!
Undervisningen foregår fra 2 steder, Oppdal videregående skole eller Skjetlein grønt kompetansesenter. De som ikke har læreren i rommet, mottar undervisningen over videokonferanse. Enkelte ganger samles hele gruppa til felles opplegg.
Oppdal /Rennebu vil også få noen lørdager ekstra i løpet av kurset som er spisset mot fjellandbruket.

 (12/12 - 2014)

 

 

Vi planlegger 2 norskkurs i høst. Det ene er et begynnerkurs der vi bruker lærebøkene "På vei". Dette kurset er for dem som er nye norskbrukere og for dem som kan litt, men trenger å komme videre for å kunne snakke i enkle vendinger.
Det andre kurset er for viderekomne språkbrukere som ønsker å kunne bli bedre både muntlig og skriftlig og eventuelt ta tester på høyere nivå. Dette kurset bruker lærebøkene "Her på berget".

 

Vi setter igang fagprøveforberedende kurs i Helsefagarbeid på Berkåk
fra 15. september -14. Kurslokalene er i Knutstuggu, Rennebu helsesenter. Kurskveldene går fra Kl. 18:00 - 21:00 ca 1 gang pr. uke over 2 semestre.
Anita Bjørgen skal være lærer. Hun jobber til daglig som lærer på Helsefagarbeiderlinja ved Oppdal videregående skole.

Hvis dette er noe for deg, er det tid for å melde seg på. 
Bruk linken Kurs og møter 2014 til venstre på nettsiden, så finner du mer informasjon om kurset og elektronisk påmeldingsskjema. Ta gjerne kontakt med oss på tlf. eller mail.

 

Helsefagarbeiderkurset 2013/2014 er ferdig!

Her er damene samlet siste kurskveld! Kursåret har gått fort, og deltakerne har lagt inn stor innsats for å forberede seg til eksamen som går 5. juni. Anita Bjørgen får bare godord som lærer, og det var god stemning og blide fjes på avslutningskvelden!
Vi ønsker alle lykke til med eksamen!

 

   

Helsefagarbeiderutdanning på Berkåk fra september 2014.

Oppdal Ressurs planlegger å sette igang fagprøveforberedende kurs i Helsefagarbeid fra høsten 2014. Undervisningen vil foregå på kveldstid i Knutstuggu ved Rennebu helsesenter.
Anita Bjørgen, til daglig lærer ved Oppdal videregående skole, skal undervise. Anita er en dyktig lærer med lang erfaring i faget.

Det blir 100 timer undervisning i fagområdene Helsefremmende arbeid, Yrkesutøvelse og Kommunikasjon og samhandling. Det vil også bli veiledning i oppgaveskriving.
Å delta på kurs med undervisning av faglærer og der en kan møte andre deltakere til diskusjon, erfaringsutveksling og refleksjon, er veldig verdifullt. 
Fagprøveforberedende kurs leder fram til en skriftlig eksamen som alle må ha for å gå opp til fagprøve som praksiskandidat.

Det blir informasjonsmøte om kurset 13. mai kl. 18:00 i Knutstuggu ved Rennebu Helsesenter.
Orientering ved Bodil Grønbech, Oppdal Ressurs og Anita Bjørgen, faglærer.
Kari Aftreth fra Fagforbundet og Halldis Nyrønning fra Delta kommer og forteller om stipendordninger man kan søke på.
Ledere fra Helseetaten i Rennebu kommer.

Alle interesserte velkommen!

 

 

Agronomutdanning i Oppdal og Rennebu.

Etter ønske fra Landbruksorganisasjonene og Landbruksetatene i Oppdal og Rennebu, er det utarbeidet et prosjekt for å få til desentral Agronomutdanning for voksne i vår fjellregion fra høsten 2014.
Oppdal Ressurs har innledet et samarbeid med Skjetlein grønt kompetansesenter som tilpasser et av sine kurs til et lokalt opplegg.

Fagene i kurset er:

Kurset er på 204 timer og er planlagt å gå over 3 semester. Vi tar sikte på å ha en kurskveld pr. uke + noen lørdager. Dette for at det skal bli overkommelig for flest mulig å delta i tillegg til full jobb.
Alle deltakere som følger kurset vil få utstedt kursbevis for gjennomgått kurs. De som går opp til eksamen som privatist, vil i tillegg få utstedt årskursevis eller delkursbevis. 
Voksne som fra før har gjennomført videregående skole og har praksis i landbruket, kan etter gjennomført vg3 Landbruk bli vurdert særskilt for å oppnå Agronomstatus.

Det vil normalt ikke være formelt inntakskrav til kurset. 

Kurset er beregnet for minimum 10 deltakere.

Grønt Kompetansesenter, Skjetlein, har det faglige ansvaret. En del lærere vil komme fra deres fagmiljø, men det vil også være aktuelt å bruke lokale krefter. I et lokalt kurs blir det viktig å sette fokus på utfordringer og fagemner innen det lokale landbruket – hos oss definert som fjellandbruk.

Vi har stor tro på at et lokalt Agronomkurs vil bety mye både som kompetanseheving, nettverksbygging og stimulans til samarbeid av ulikt slag.
Agronomkurs lokalt har vært etterspurt lenge. Nå har vi en unik mulighet til å få prosjektet realisert!

 

 STFK tilbyr internettbasert opplæring i matematikk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og historie som tilfredsstiller fagkravene til generell studiekompetanse.
Kursene er rene internettkurs. De starter i august/september og foregår uavhengig av tid og sted over ett skoleår.

Voksne over 25 år som ikke har fullført videregående opplæring, har fortrinnsrett, men kursene fylles opp med andre interesserte. Kursene er gratis!

Les mer om nettskole for voksne på:
www.stfk.no/voksen

 

 

Det er nå lagt ut mange nye studier via Studiesenteret.no.
Sjekk nettsidene deres! Der finner du blant annet utdanning i ledelse som info under viser. Nytt av året er også studier i praktisk Prosjektledelse.

En god leder i
magen?

 Picture  Høsten 2014 starter årsstudiumet i Organisasjon og ledelse. Det gir deg grunnleggende kunnskaper om ledelse og styring. Mer om studiet her:
Årsstudium i organisasjon og ledelse

 

 

 

 

Norskkurs for begynnere.
Vi starter norskkurs for begynnere 27. januar kl. 18:00 ved Oppdal videregående skole.
Det er ledige plasser, så det er bare å melde seg på! Mer info via lenken Kurs og møter 2014 eller ta kontakt pr. tlf. eller mail.

 

Mattekurs 2P.
Dette kurset starter 5. februar og går 11 ganger våren 2014 fram til 21. mai. Kurskveld er onsdager fra kl. 18:00 - 20:00 ved Oppdal videregående skole.
Kurset leder fram til eksamen i 2P 26. mai.

Dette kurset gir deg bl. a.:
- en god og erfaren lærer
- god oppfølging i ei mindre gruppe
- inspirasjon til å jobbe selv
- mulighet til å gå kurs på kveldstid
- ta eksamen lokalt

Kurset koster 2750 kr. I tillegg kommer eksamensavgift.
Det er mulig å låne bøker til kurset fra oss.

Sammen med eksamen i 1P gir eksamen i 2P generell studiekompetanse i matematikk.

Påmelding via lenken Kurs og møter 2014 på nettsiden eller ved henvendelse pr. mail eller tlf. 
Påmeldingsfrist 28. januar.
OBS! OBS! Oppmelding til våreksamenen 26. mai må gjøres innen 31. januar via www.privatistweb.no Fagkode 2P: MAT 1015

Velkommen til kurs!

 

NORWEGIAN FOR BEGINNERS.

Oppdal Ressurs offers a Norwegian language course for immigrants from 27th of January 2014.

Target group :

 • Work-immigrants from the EU/EØS – area
 • Persons without rights or duty to Norwegian language training by immigration

It will be a course teaching basic language skills. The main focus will be on oral language, but there will also be some reading and writing training. Subjects to learn are about social life, life at work, how society works and more.
The price is 3500 kr. for the course. In addition you need the books "På vei".

You will find more information about this course by the link Information in English.

 

Høstens Språkkafé på Oppdal Bibliotek.
4/9 startet vi opp med høstens Språkkafé på Oppdal Bibliotek.
Oppmøtet har vært formidabelt, og det er vi veldig glad for!
I høst skal vi ha flere dager med aktivitet utenom det vanlige.
25/9 var temaet klær der vi snakket om ulike typer klær, årstider, klær til hverdag og fest, stoffer, navn på ulike deler mm. I etterkant fikk deltakerne ta med seg klærne de måtte ha behov for. Christina og Synnøve fra Flyktningetjenesten hadde regien på denne dagen.
30/10 får vi besøk av klasse 2HE fra Oppdal videregående skole. Da skal de ha opplegget for dagens Språkkafé. Det gleder vi oss til!
20/11 blir det "Natursti" i Kulturhuset. Vi henger opp 14 poster i huset med spørsmål som deltakerne skal finne svar på.
11/12 er det avslutning for Språkkaféen i lokalene til Frivilligsentralen. Vi inviterer til kurvfest, så her kan det bli mye spennende og forskjellig mat!

Denne avslutningen er et foreløpig punktum for Språkkaféen. Da har Oppdal Ressurs og Frivilligsentralen drevet denne aktiviteten fra mars til desember i år. Språkkaféen er realisert ved hjelp av prosjektmidler fra Blilyst og IMDI via STFK.
Vi prøver å få til finansiering videre til et tiltak vi mener har vært en stor suksess. Hvis vi ikke lykkes med dette, kan vi dessverre ikke ta dette videre.

Vi ønsker å gi Oppdal Bibliotek stor honnør for stort engasjement for å få tak i egnede bøker og andre hjelpemidler til å lære norsk - og god hjelp forøvrig! Vi føler oss veldig velkommen i lokalene, og et bibliotek er et veldig godt egnet sted for denne typen aktivitet.
Språkaféen hadde heller ikke vært mulig å drive uten et korps (ca 30) av frivillige som stiller opp og er norskveiledere. De er veldig dyktige, og de gjør en uvurderlig innsats for at Språkkaféen skal fungere!

 

Oppstart på Bachelor i bygdeutvikling

Publisert: 02.10.2013

I dag kl 10.00 gikk startskuddet for vårt nye studietilbud, Bachelor i bygdeutvikling. Studiet leveres av Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB), og undervisningen følges av studenter på lokale studiesentra i hele landet.

HLB_Studiestart2013_250x250px.jpgUnikt studie

Bachelorstudiet er unikt i Norge og Skandinavia, og er et svært relevant utdanningstilbud for mange målgrupper, for eksempel

 • Entreprenører og nyskapere innenfor f.eks. landbruk, reiseliv og natur/kulturbaserte næringer
 • Personer som arbeider med utviklingsoppgaver innenfor offentlig forvaltning (lokalt, kommunalt eller regionalt)
 • Næringsutviklere regionalt og i kommunalt
 • Organisasjonsutviklere

Et studium ved HLB gir grunnleggende utviklingskompetanse. En lærer selvutvikling, å se med nye øyne på ressursene rundt seg, en lærer videreutvikling av eksisterende bedrift eller etablering av ny, og det å bli en mer aktiv utvikler og pådriver i forhold til sine sosiale, kulturelle og økonomiske omgivelser.

Norge rundt
Noen studenter møter opp i skolens lokaler på Særheim, Klepp i Rogaland, mens mange følger undervisningen fra studiesentrene i Vardø, Tana, Oppdal, Odda, Eidfjord, Øystese og Moss. Alle disse er kommuner/regioner som satser på lokalsamfunnsutvikling og bygdeutvikling - og som ønsker å integrere samarbeid med forskning og utdanning i lokalt utviklingsarbeid. Vi er godt fornøyd med at studentene kommer fra så mange og ulike regioner.

Studiesenteret.no og HLB ønsker studentene lykke til med bachelorstudiet, og vi ser fram til å kunne bygge et enda mer spennende læringsmiljø og sammen utvikle kunnskapsbaserte, livskraftige og framtidsrettede bygdenæringer og lokalsamfunn.

Tekst: Christel Bachmann Halvorsen/HLB og Gulli Ovesen/Studiesenteret.no

  

Norskkurs for litt viderekomne.

I høst har vi fått til oppstart av norskkurs for litt viderekomne i språket!
Dette har vi jobbet med over tid for å få til, og 16/9 var første kurskveld.
Kurset er på 48 timer og går mandag og onsdag i tidsrommet kl. 18:00 - 20:30.

 

Kurs i Helsefagarbeid.
D
a er vi igang med fagprøveforberedende kurs i Helsefagarbeid!
16/9 var første kurskveld, og påmeldingen er veldig bra.
Kurset går mandager i tida kl. 18:00 - 21:00.
Vi ønsker deltakerne lykke til med et spennende og interessant kurs!

 

Tømrerkurs.
På grunn av for få påmeldte, kunne vi ikke sette igang fagprøveforberedende kurs i Tømrerfag fra i høst. Men vi holder muligheten åpen for å komme igang neste år hvis flere melder seg.
Vi oppfordrer derfor alle interesserte til å ta kontakt!

 

VOKSENRETT.
Dersom du er 25 år og ikke har fullført videregående utdanning, kan du ha en voksenrett som gir deg mulighet til å ta utdanning som gir deg studiekompetanse, yrkeskompetanse eller kompetanse på lavere nivå.
Ved godkjent voksenrett er utdanningen gratis, og den skal være tilpasset voksnes behov.
Søknad om voksenrett gjøres via www.vigo.no 
Oppdal Ressurs kan bistå med søknaden hvis ønskelig.

 

OPPDAL RESSURS planlegger å sette igang fagprøveforberedende kurs i HELSEARBEIDERFAG og TØMRERFAG fra høsten 2013.

Målgruppa er personer som har lang praksis fra et fagområde og som ønsker å ta fagbrev. Kursene leder fram til en teorieksamen som må være bestått før man kan melde seg opp til fagprøve i faget.
Før man kan ta fagprøve som praksiskandidat, må man totalt ha 5 års praksis
i 100 % stilling fra aktuelt fagområde.
For den som har voksenrett, betaler opplæringsenheten i hjemmehørende fylke fagprøveforberedende kurs for den som søker om slik utdanning. Altså kan man få denne utdanningen gratis!

Vi vil gjerne ha respons fra dere som er interessert i disse kursene. Påmelding kan gjøres via nettsidene våre,via

Det er pr. 6/8 god påmelding til kurset i Helsefagarbeid. Det betyr at dette kurset kommer igang. Men vi har plass til flere, så grip muligheten dersom du er interessert!
Til Tømrerfaget trenger vi flere påmeldinger for å kunne kjøre kurs i høst. Derfor er det viktig at interesserte melder seg så snart som mulig!

 

Kurs i matematikk, 1P og 2P fra 4. september 2013.  

Vi har nå lagt ut informasjon om denne muligheten til å oppnå studiekompetanse i matematikk i kommende skoleår.
Kurset skal gå på kvelden onsdager, fra kl. 18:00 - 20:15. Kurssted er Oppdal videregående skole.
Pål Ove Bjerkan, som til daglig underviser i realfag ved Oppdal videregående skole, skal være lærer. Han er både en god fagmann og pedagog.

Kurset leder til eksamen i begge modulene. Eksamen i stoffet for 1P går 25. november 2013. Eksamen for 2P går 26. mai 2014.

Det finnes mange nettbaserte kurs man kan følge, men vi tror at i faget matematikk er det spesielt viktig å få formidlet kunnskap og veiledning av en lærer. Så dette kurset er en unik mulighet for dem som har behov for å forberede seg til eksamener i matematikk som gir generell studiekompetanse.

Se mer informasjon om kurset via lenken under Kurs og møter 2013! Her kan man også melde seg på.

Velkommen til kurs!

 

 

Det er satt løpende søknadsfrist for Bachelorstudium i Bygdeutvikling så lenge det er ledige plasser. Så er du interessert, finner du mer informasjon om studiet på Høgskolen sine nettsider www.hlb.no eller www.studiesenteret.no .
Dette er et matnyttig og spennende studium der kunnskapen kan brukes til å: utvikle egen bedrift i reiselivsvirksomhet, jobbe i offentlig forvaltning mm.
Søknad gjøres elektronisk via en av nettsidene som nevnt ovenfor.
Vi ønsker å få til en gruppe studenter i Oppdal, så kanskje er du en av dem?

 

Pilot - Bachelorstudium i Bygdeutvikling!

Oppdal Ressurs kan i samarbeid med Studiesenteret.no og Høgskolen for Landbruk og Bygdeutvikling tilby bachelorstudium i bygdeutvikling fra høsten 2013.

Vi inviterer til et uforpliktende informasjonsmøte om studiet onsdag 26. juni kl. 18:00 ved Oppdal videregående skole, inngang Vest, rom V008 (underetasje).

 •  Informasjon om studiet v/rektor ved Høgskolen for Landbruk og Bygdeutvikling, Dag Jørund Lønning (videokonferanse),
 • Praktisk informasjon om hvordan studier gjennom studiesenteret foregår
  v/ Bodil Grønbech, Oppdal Ressurs.
 • Støtteordninger for studentene v/Jenny Kristin Heggvold, landbruksforvaltningen i Oppdal kommune.

Målgruppe:
- Entreprenører og nyskapere innen landbruk, reiseliv og natur/kulturbaserte 
  næringer
- personer som arbeider med utviklingsoppgaver innen offentlig forvaltning (lokalt,
  kommunalt, regionalt)
- næringsutviklere regionalt og i kommuner
- organisasjonsutviklere

Studiet er praktisk rettet med studentoppgaver som tar utgangspunkt i lokalt næringsliv og/eller utvikling av egen bedrift.
Det er stor fleksibilitet i studiet.

Velkommen til mer informasjon om en unik studiemulighet!

 

Eksamen.

6. juni var det eksamen i fagprøveforberedende fag - bl.a. i Salgsfaget og Renholdsfaget, fag som vi har hatt kurs i i løpet av dette skoleåret.
Det ble gode resultater for kandidatene som gikk opp til eksamen!
Det er vi alle veldig glad for og fornøyd med!

Godt jobba!

   

KURS FOR RENHOLDERE AVSLUTTET.

Onsdag 17. april var siste samling for gruppa av renholdere som skal ta fagbrev. De har gått kurs for å forberede seg til teorieksamenen man må ha for å melde seg opp til fagprøve. 6. juni er det skriftlig eksamen, og fram til da er det full fokus på å lese fag og løse oppgaver.
Deltakerne har vært en flott gjeng å jobbe med! De har møtt opp fulltallig, vært interessert og deltatt aktivt i undervisningen, og de har jobbet individuelt eller i grupper mellom samlingene. De fikk veldig mye skryt av lærer Lars Einar Stavnes, som har kommet fra Trondheim for å lede kurset.
Takket være alles innsats har dette blitt et veldig vellykket kurs!

SPRÅKKAFÉ I OPPDAL BIBLIOTEKS LESESAL.
Vi fikk en knallstart på Språkkaféen i Oppdal som åpnet første gang 3. april!
Det kom 25 deltakere fordelt på 9 ulike nasjoner! Det var en fantastisk god begynnelse!
Aud Mari Sveen var dagens ledende og dyktige Språkvert. Aktivitetene besto av presentasjonsrunde, vi fortalte om hva vi hadde gjort i påska, vi hadde "bildelotto", Kims lek og avislesing. 
Praten gikk lett over te-og kaffekoppen, og de 2 timene gikk veldig fort.
Vi håper at en god start skal gi en god fortsettelse, og ønsker alle velkommen tilbake!
Dersom det er flere norske som har lyst å bli Språkvert, er det bare å melde seg til Oppdal Ressurs eller Oppdal Frivilligsentral.

 

 

AVSLUTNING AV VÅRENS 48 TIMERS KURS I NORSK.Onsdag 20/3 var det avslutning på vårens 48 timers kurs i norsk for fremmedspråklige. Det har vært god stemning på kurset, og vi "feiret" kursavslutningen med en kopp kaffe og sjokoladekake.
På kurset har det deltatt folk som har litauisk, bulgarsk, russisk og burmesisk som morsmål.
Et kort begynnerkurs er for de fleste ikke nok for å kunne lære å snakke norsk flytende. Av erfaring ser vi at det hjelper mye å gå 2 begynnerkurs. Da faller flere ting på plass. Siden skal det mye øvelse til.
Vi tror at Språkkaféen vi setter i gang fra 3. april, skal hjelpe folk videre i språklæringa. Den er åpen for alle onsdager kl. 12:30 - 14:30 på Oppdal Bibliotek!

 

Norskkurs for landbruksavløsere.
Da er vi igang med norskkurs for fremmedpråklige avløsere.
Dette er et kurs på 49 timer der de første 34 timene gir undervisning i grunnleggende norsk.
Siste del av kurset (15 timer) skal bestå av "fagnorsk" - det vil si at deltakerne får lære mer om forhold de møter i sin daglige jobb på gården. 
Det er med deltakere fra 4 forskjellige nasjoner - flest fra Polen.
Lærere på kurset er Bjørn Rosshaug og Bjørn Aspaas.
Dette er et spesialtilpasset kurs i regi av Oppdal Avløserlag.
Oppdal kommune og Oppdal Bygdealmenning har gitt økonomisk støtte til tiltaket. Nye studiemuligheter via Studiesenteret.no!

Nå er de fleste studietilbudene som leveres av Studiesenteret.no for høsten 2013 og våren 2014, lagt ut på hjemmesiden www.studiesenteret.no 

Høgskolen i Hedmark tilbyr en rekke fag med målgrupper både innen næringsliv og offentlig virksomhet: Organisasjon og ledelse, Bedriftsøkonomi, Påbygging regnskapsførerfag, Emnegruppe revisjon og Bedriftsprogram.
Årsstudiene fra Høgskolen i Hedmark har søknadsfrist 1. mars. Ellers litt ulike tidsfrister.

Innenfor Kompetanse for kvalitet (for lærere) er det tilbud om Rådgivning 2 fra Høgskolen i Nesna. Fra Høgskolene i Vestfold og Østfold får vi følgende: Lesing 1,  Engelsk 1 og 2 samt Matematikk 1 og 2. Søknadsfrist for KFK er 15. mars.

Av pedagogiske fag tilbys Grunnstudium ped. og Flerkulturell forståelse. Disse har søknadsfrist 1/8.
Rådgiving 1 og 2 har søknadsfrist 15/4.
Disse fagene leveres av Høgskolen i Nesna.

Tilbud om grunnopplæring i kinesisk er nå annonsert. Tilbud om kurs i sårbehandling er under utarbeidelse.

Søk mer info ved hjelp av produktarkene på www.Studiesenteret.no

Ivrige og fornøyde studenter på Grunnstudium ped. 2012/13!

  JPG image, 600 x 450

  JPG image, 600 x 450

  Vi har moderne videokonferanseutstyr med store skjermer. Du får forelesere og 
  medstudenter fra andre studiesteder i landet inn i klasserommet via nettet!

http://www.studiesenteret.no/


Nytt tilbud til voksne!

Sør-Trøndelag fylkeskommune starter høsten 2012 forsøk med nettbasert videregående opplæring for voksne. Dette som en del av prosjektet STFK Nettskole. Opplæringen er fleksibel og kan følges uavhengig av bosted.   Det tilbys i første omgang følgende fag som en del av både yrkeskompetanse og studiekompetanse:

 • Engelsk
 • Samfunnsfag
 • Kjemi 2
 • Fysikk1
 • Fysikk 2

Inntak til tilbudet vil skje etter gjeldende regler for prioritering samt søkedato, slik at den som søker først, kommer inn først.

Opplæringen avsluttes våren 2013 og dokumenteres i form av kompetansebevis til deltakerne. Det tas forbehold om et tilstrekkelig antall deltakere for at tilbudet kommer i gang.

Tilbudet er utvidet med faget matematikk fra skoleåret 2013/14.

Søknadsprosedyre er beskrevet her:

http://www.stfk.no/nettbasertvoksenopplaring

 

 

Utskriftsvennlig versjon