Kreative Trøndelag
Oppdal vgs > Ressurssenter > VOX

VOX

30 timers datakurs for 10 deltakere fra Oppdal kommune er nå avsluttet. Deltakerne var veldig fornøyd med utbyttet av kurset, og da er også lærer og arrangør veldig fornøyd!
Når deltakergruppa ikke er større, er det mulig å gi mer individuell veiledning, og det vet kursdeltakerne å sette pris på.
30 timers datakurs gir deltakerne tid til å bruke og bearbeide ervervet kunnskap. Da vil utbyttet også bli bra.
Til høsten setter vi i gang et nytt datakurs i samarbeid med 3 barnehager i Oppdal.
21/4 - 2015Vi er i gang med 30 timers datakurs for en gruppe deltakere fra forskjellige etater i Oppdal kommune. Kurset blir tilpasset deltakernes behov i forhold til oppgaver de har i jobben. De får også gode oversikter over gjennomgått stoff tilsendt på mail for å få bedre mulighet til å repetere.
Anders Fonn er dyktig kurslærer.
17/3 - 2015.

 

80 timers norskkurs for fremmedspråklige landbruksavløsere er nettopp avsluttet.
Siste kursdag hadde deltakerne en test for å sjekke utbyttet av kurset. Tilbakemeldingene på kurset var veldig positive, og det var god stemning på avslutningsdagen med pizza og drikke som følge.
Deltakerne som gjennomførte førstehjelpskurset (som en del av norskkurset), fikk diplom. Ellers ble det delt ut kursbevis for hele kurset.
Midler fra Vox gjør det mulig å kjøre norskkurs av lengere varighet - og deltakerne får kurset gratis! Men som alltid, hver enkelts innsats er veldig viktig for å få et godt utbytte av et slikt kurs.
12/3 - 2015

 

VOX er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. De jobber med å heve arbeidstakeres kompetanse i grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving, regning og data.
VOX jobber på mange måter for å oppnå mål om kompetanseheving i befolkningen. De holder bl.a. kurs for lærere, utvikler kompetansemål og kartleggingsverktøy, utarbeider hefter og læremidler til kursbruk og forvalter statlige midler som kurstilbydere kan søke på. De er opptatt av at kvaliteten på kursene skal bli så god som mulig, og evaluering av kurs som får støtte, er et ledd i dette utviklingsarbeidet.
VOX gjør også et stor innsats for å få fremmedspråklige innvandrere til å lære så godt norsk at de kan fungere i arbeidslivet.

Oppdal Ressurs har nå et norskkurs gående for fremmedspråklige avløsere i landbruket. Deltakerne får først 40 timer undervisning i lesing og skriving, deretter 40 timer med trening i muntlige ferdigheter. I denne delen skal deltakerne også ha språkpraksis på gård.
Første del av kurset startet i uke 42 og kurset går 2 ganger ukentlig.
Vi har forventninger til at dette skal bli et veldig nyttig kurs!

Oppdal Ressurs har tidligere gjennomført et 30 timers datakurs med 9 deltakere. I følge evalueringen var deltakerne veldig fornøyd med opplegget!

http://www.vox.no/


Utskriftsvennlig versjon