Kreative Trøndelag
Oppdal vgs > Tjenester > Elevtjenesten

Elevtjenesten

Dersom den du ønsker kontakt med ikke er å treffe, send en SMS med navn og telefonnummer, eller gi beskjed på kontoret så tar vi kontakt med deg J

Rådgiver- karriereveiledning

Brit Eide Fredriksen.

Mobil 47604509

Alle dager

 

 

 

Rådgiver- sosialpedagogisk veiledning/OT veiledning

Marry-Ann Apneseth.

Mobil 90967570

Alle dager

 

 

 

PPT, pedagogisk psykologisk tjeneste for videregående skole

Anita Bjørgen.

Mobil 98419294

Torsdag, fredag

 

 

 

Skolehelsetjeneste- helsesøster

Ellinor Larsdotter Svisdal

Mobil 90873349

Onsdag kl. 0900 - 1400

 

       

 

Skolehelsetjeneste- psykisk helsearbeid

Bente Schive

Mobil 48212712

Møte etter avtale

 

 

    

 

 

Skolehelsetjeneste- psykisk helsearbeid

Gunn Maridal Loe

Mobil 91896095

Møte etter avtale

Skolehelsetjeneste- helsesøster

Reidun Wasrud

Ttil stede på OVS mandager
kl. 0900-1400.
Tlf: 91896038

 

Skolen skal være en god arbeidsplass for alle elever. Elevtjenesten ved Oppdal videregående skole er et team som har et spesielt ansvar for forbyggende og miljørettede tiltak.
Elevtjenesten omfatter oppfølgingstjenesten, spesialpedagogisk team, pedagogisk psykologisk tjeneste, skolehelsetjeneste og spespedkoordinator.

Nyttige nettsteder:

JPG image, 14 x 14http://utdanning.no/

JPG image, 14 x 14https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo

JPG image, 14 x 14http://www.ung.no/

JPG image, 14 x 14http://www.ung.no/

JPG image, 14 x 14http://www.lanekassen.no/

JPG image, 14 x 14http://www.samordnaopptak.no/info/

JPG image, 14 x 14http://minutdanning.origo.no/?ref=checkpoint

JPG image, 14 x 14http://www.ansa.no/

JPG image, 14 x 14https://www.privatistweb.no/prweb/start.action?index=true

 

Se flere aktuelle nettsteder under tjenester, karriereveiledning.

Rådgiverne, Marry-Ann Apneseth og Brit Eide Fredriksen, kan sammen med resten av skolen bistå med informasjon, veiledning og råd som har betydning for din skolegang og karriereplanlegging.

Rådgiverne har også ansvar for å bistå elevene slik at de gjør riktige fagvalg og finner seg til rette i skolehverdagen. I samarbeid med deg som elev kan rådgiverne formidle kontakt med de andre i elevtjenesten.


Utskriftsvennlig versjon