Kreative Trøndelag
Oppdal vgs > Tjenester > Elevtjenesten > Spesialpedagogisk koordinator

Spesialpedagogisk koordinator

Marry-Ann Apneseth (tlf: 72 81 38 37) leder det spesialpedagogiske arbeidet ved skolen og har ansvar for å følge opp elever med særskilte behov.

Marry-Ann arbeider direkte med elever, bistår med innsamling og utarbeiding av individuelle opplæringsplaner ( IOP ) og halvårsrapporter. Han kan skaffe til veie hjelpemidler og fungerer som faglig rådgiver i skolehverdagen.


Utskriftsvennlig versjon