Kreative Trøndelag
Oppdal vgs > Tjenester > Kontor/ekspedisjon

Kontor/ekspedisjon

Foto: Andreas Flatås Storli
Skolens kontor er åpent for besøkende alle skoledager. Kontoret er også åpent i sommerferien.

Mandag—torsdag: kl 0745 – 1530    (tilstede/bemannet til kl 1545)
Fredag:  kl 0745 – 1430

Ansatte i kontortjenesten er: , Trine Vittring Karlsen og  .

Kontoret er skolens knutepunkt/møtearena hvor det formidles bl.a. beskjeder, post til elevene, kontakt mellom elev-lærer osv. Alt av spørsmål som måtte dukke opp i løpet av skolehverdagen, forsøkes besvart/avklart, for eksempel:

 • skoleskyss
 • lånekassen
 • skolebevis/kopikort
 • skoleskader
 • hybelformidling
 • dagsendringer (timeplaner/vikarer)
 • møtevirksomhet/avtaleformidling
 • diverse bekreftelser, utskriving av gamle vitnemål/dokumentasjon
 • økonomiarbeid, inn- og utbetalinger mm.
 • enklere bibliotekarbeid
 • ajourhold elever/lærere (permisjoner, sykefravær)

Velkommen inn!

 


Utskriftsvennlig versjon